Rapportserien Svensk dramadialog

 10. Stroh-Wollin, Ulla, 2008: Dramernas svordomar - en lexikal och grammatisk studie i 300 års svensk dramatik. (=FUMS-rapport nr 224.) 200 s.

9. Bergman-Claeson, Görel, 2008: Berättaren på scenen. Monologer, avsidesrepliker och direkt publiktilltal i svensk dramatik under 3 sekler.(=FUMS-rapport nr 223.)132 s.

8. Melander Marttala, Ulla, 2006: Samtal och scenmiljö i svenska dramer. (=FUMS-rapport 221.) 60 s.

7. Lönnqvist, Olov, 2006: Likt och olikt i 1600-talets skoldrama. Jämförelser mellan fyra pjäser, främst mellan Tisbe och Judas Redivivius. (=FUMS-rapport 220.) 73 s.

6. Ulla Melander Marttala, 2004: Män och kvinnor i dramadialog från två sekler. (= FUMS-rapport nr 213.) 41 s.

5. Olov Lönnqvist: 2003: Judas Redivivus. Svenskt talspråk i ett versdrama från 1614. (= FUMS-rapport nr 211.) 112 s.

4. Siv Strömquist: Svensk dramatik på svenska scener under tre sekler. (=FUMS-rapport nr 203.) 2002. (35 s.)

3. Ulla Melander Marttala: Hur dialogisk är dramadialog? Repliklängd i svenska dramer. (=FUMS-rapport nr 203.) 2001. (20 s.)

2. Ulla Melander Marttala & Siv Strömquist: Korpusen svensk dramadialog. Användarhandbok. (=FUMS-rapport nr 202.) 2001. (115 s.)

1. Ulla Melander Marttala & Carin Östman: Svensk dramadialog under tre sekler - en projektbeskrivning. (=FUMS-rapport nr 200.) 2000. (20 s.)