TeFa (Text- och fackspråksforskning)

48. Andreas Nord, 2011: Att göra någon annans text tydlig. Förutsättningar och språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext. 214 s. Fri fulltext i Diva

47. Catharina Nyström Höög (red.), 2009: Medborgare och myndigheter. 107 s. Fri fulltext i Diva

46. Britt-Louise Gunnarsson & Anna-Malin Karlsson (red.), 2007: Ett vidgat textbegrepp. 106 s. Fri fulltext i Diva

45. Helena Andersson, 2007: Interkulturell kommunikation inom sjukvården. Den kommunikativa situationen för invandrare på svenska arbetsplatser 1: intervjuer. 87 s.

44. Ulla Börestam och Britt-Louise Gunnarsson (red.) 2005: Språk och kultur i det multietniska Sverige. (118 s.) Abstract, innehåll, förord

43. Karin Pettersson 2005: Kön och auktoritet i expertintervjuer. (77 s.) Abstract, innehåll, förord

42. Communication in the Workplace. Edited by Britt-Louise Gunnarsson Abstract, contents, preface

41. The Immigrant and the Workplace. Edited by Britt-Louise Gunnarsson Abstract, contents, preface

40. Anna-Malin Karlsson, 2001: Svenska chattares hemsidor. III. Texter och skrift. Visuellt och språkligt. (92 s.)

39. Harry Näslund, 2000: Elektrisk- elektro- och el-. En lexikalisk och syntaktisk studie i tekniska texter från tre sekel. (37 s.)

38. Ingetora Gumbel, 2000: Hörd angående misshandel. Polisens protokoll vid förhör med misshandlade kvinnor och misstänkta män. (34 s.)

37. Kristina Jämtelid, 2000: En kontrastiv analys av produktbroschyrer från sex länder. DET INTERNATIONELLA FÖRETAGET OCH ÖVERSÄTTNINGEN 2. (94 s.)

36. Marie Sörlin, 2000: Skrivande i sex europeiska företag. En studie av professionellt skrivande på banker och ingenjörsbyråer i Sverige, England och Tyskland. (157 s.)

35. Anders Björkvall, 2000: Svensk barnmatsmärkning. En diskursanalytisk studie av märkningens design och tillgänglighet. (127 s.)

34. Harry Näslund, 2000: Från generell handling till specifikt resultat. En lexikalisk och syntaktisk studie av verbalsubstantiv i ekonomiska texter från tre sekel. (68 s.)

33. Mona Blåsjö, 2000: Uppsatsens yta och djup. Studenters skrivutveckling mellan B- och C-uppsats. (70 s.)

32. Ann-Louise Forsström, 2000: I dialog med chefen. Makt och dominans i utvecklingssamtal. (62 s.)

31. Anna-Malin Karlsson, 2000: Svenska chattares hemsidor: II. Textbegrepp och genreuppfattningar. (57 s.)

30. Helena Palm, 1999: Molekylär svenska. En undersökning av engelskans påverkan på studenters användning av och inställning till svenska inom naturvetenskapen. (45 s.)

29. Anna-Malin Karlsson, 1999: Svenska chattares hemsidor. I. Bruket. (75 s.)

28. Marie Andersson, 1999: Språkattityder i Sverige. En undersökning av attityder till eget och andras språk hos individer med svenska, engelska, finska och persiska som modersmål. (41 s.)

27. Harry Näslund, 1999: Pengar som vetenskaplig term – en syntagmatisk studie. (45 s.)

26. Kristina Jämtelid: Flerspråkig textproduktion på Electrolux. Det internationella företaget och översättningen 1. 1998. (40 s.)

25. Ingegerd Bäcklund: Metatext in professional writing: A contrastive study of English, German and Swedish. Texts i European writing communities 3. 1998. (43 s.)

24. Helena Olevard: Kvinnor i seminarieinteraktion. En studie av enkönade och blandade forskarseminarier. 1997. (77 s.)

23. Catrin Johansson: Kommunikation i ett företag. Två dagar hos en avdelningschef. 1997. (45 s.)

22. Bo Andersson: Årsredovisningsförordet. Några kontrastiva iakttagelser. Texter i europeiska skrivsamhällen 2. 1997. (45 s.)

21. Helena Olevard: Tystnad och pauser - en analys av förekomsten av pauser och deras betydelse. 1997. (31 s.)

20. Anna Levin: Kognitiva och pragmatiska mönster i professionella texter från svenska, engelska och tyska skrivmiljöer. Texter i europeiska skrivsamhällen 1. 1997. (98 s.)

19. Harry Näslund: Från lungsot till tuberkulos. Begreppet 'tuberkulös lungsjukdom' och dess utveckling - några tendenser. 1997. (52 s.)

18. Kajsa Lindroth: Kön, status och värderande i forskarseminarier. 1997. (47 s.)

17. Annika Persson: Diskursdeltagande - vilja och framgång på forskarseminarier. 1997. (51 s.)

16. Britt-Louise Gunnarsson & Katarina Öhman: Det internationaliserade universitetet. En studie av bruket av engelska och andra främmande språk vid Uppsala universitet. 1997. (88 s.)

15. Kristina Jämtelid: Engelska lånord förr och nu. En jämförande studie av tidningsartiklar från 1965 och 1995. 1996. (41 s.)

14. Ditte Christensen: Kritiken på forskarseminarier. En analys av interaktiv balans och diskussionsutveckling. 1996. (37 s.)

13. Olga Wedbjer Rambell: Engelska datatermer och svenska. Om översättning av datorhandböcker. 1995. (59 s.)

12. Britt-Louise Gunnarsson: Interaction and Gender. A study of postgraduate seminars at a Swedish university. 1995. (27 s.)

11. Britt-Louise Gunnarsson och Ingegerd Bäcklund (eds.): Writing in Academic Contexts. 1995. (102 s.)

10. Catrin Johansson: Skrivande och kön i utbildningsdebatten. En undersökning av journaliststudenters debattartiklar i könsperspektiv. 1995. (52 s.)

9. Björn Melander: Anglifiering och internationalisering. Om förändrade textmönster i svenska medicinska artiklar under efterkrigstiden. (=FUMS Rapport nr 174.) 1994. (55 s.)

8. Britt-Louise Gunnarsson: Research on language for specific purposes in the past and in the future. (=FUMS Rapport nr 171.) 1993. (27 s.)

7. Björn Melander: From interpretation to enumeration of facts: On a change in the textual patterns of Swedish LSP texts during the 20th century. (=FUMS Rapport nr 170.) 1993. (21 s.)

6. Björn Skolander: Facktexter under 1900-talet 5. Innehållsstrukturella mönster. (=FUMS Rapport nr 168.) 1992. (63 s.)

5. Orla Vigsø: The analysis of political discourse. (=FUMS Rapport nr 167.) 1992. (26 s.)

4. Kirstin M. Fredrickson: The case of Swedish court documents. (=FUMS Rapport nr 165.) 1992. (106 s.)

3. Harry Näslund: Identity and causality in Swedish LSP texts. (=FUMS Rapport nr 164.) 1992. (21 s.)

2. Britt-Louise Gunnarsson: Studies in language for specific purposes. (=FUMS Rapport nr 163.) 1992. (31 s.)

1. Britt-Louise Gunnarsson: Forskning om fackspråk. (=FUMS Rapport nr 162.) 1992. (27 s.)