Swedish for Academics – språk för alla institutioner

2022-03-16

Institutionen för nordiska språk vill uppmärksamma adjunkt Linnéa Fröberg Idling som driver institutionens arbete med SwAc - Swedish for Academics. I rampljuset har samtalat med Linnéa om hennes arbete med att lära ut svenska till personer från hela Uppsala universitet.

Berätta om bakgrunden till SWAC

Swedish for Academics startade hösten 2013. Till en början var det i ganska liten skala och jag gjorde allt från information, rekrytering och antagning till kursplanering och undervisning.

Vid starten var det en uppdragsutbildning och finansierades av varje institution. Men rektor insåg värdet i dessa kurser och deras viktiga betydelse för Uppsala universitets internationaliseringsarbete. Hon valde då att ge oss finansiering och i uppdrag att ge 100 studenter per termin plats på kurserna. Det vore så roligt om det kunde bli ännu större i framtiden.

Hur är det att arbeta med SwAc?
Verksamheten har gradvis växt och nu är det ett välfungerande samarbete såväl inom kollegiet som med administratörer och lärare. Vi har haft kurser i campus Engelska parken från start men även hunnit med en omgång på Ångström.

Det allra bästa med de här kurserna är att man träffar folk från hela universitetet – i ett och samma klassrum kan jag ha en doktorand i lingvistik och en professor i tillämpad kärnfysik. Det gör att det blir en särskild sorts dynamik och vi har så roligt ihop. Jag lär mig minst lika mycket om mesoner eller turkiska verb som de lär sig om svenska. Eller det kanske inte är riktigt sant, men nästan…

Det är verkligen en ynnest att få jobba med de här kurserna!

foto: Henrik Zetterberg