Med intresse för språkbruk

2022-05-17

Institutionen för nordiska språk vill välkomna universitetslektor i svenska språket Hanna Sofia Rehnberg. I rampljuset har samtalat med Hanna Sofia om hennes nya anställning, hennes intresse för språkbruk i dagens samhälle och att nå ut med sitt arbete. 

Hanna Sofia Rehnberg började sin anställning vid institutionen i april 2022. Före det arbetade hon vid Södertörns högskola, först som lektor i svenska 2015–2017 och sedan som lektor i journalistik 2017–2022.

Hanna Sofia Rehnberg. Foto: Anna Hartvig
Foto: Anna Hartvig

Berätta lite om din bakgrund
2014 disputerade jag i nordiska språk vid Uppsala universitet. Som doktorand hade jag min arbetsplats på svenskämnet vid Södertörns högskola (2009–2014).

Min avhandling handlade om strategiskt berättande, det vill säga hur organisationer använder berättelser och berättande i planerad/strategisk kommunikation.

Berätta om din forskning
Jag har ett brett sociolingvistiskt språkintresse, vilket innebär att jag intresserar mig för språket i bruk i samhället och för relationen mellan språk och samhälle. I min forskning efter avhandlingsarbetet har jag fortsatt att studera berättelser och berättande men då i fler sammanhang, exempelvis i asylprocessen.

Jag har också fortsatt och breddat min språkvetenskapliga forskning om organisationskommunikation, strategisk kommunikation och organisationskultur, framför allt med fokus på offentlig sektor. Dessutom har jag forskat om mediediskurser.

Har du några pågående projekt?
För närvarande är jag projektledare för forskningsprojektet Asylberättelser, som handlar om språk och kommunikation i asylprocessen. Projektet bedriver jag tillsammans med språkforskarna Zoe Nikolaidou och Cecilia Wadensjö.

Till hösten påbörjar jag, tillsammans med språkforskaren Daniel Wojahn, ett projekt som handlar om hur olika grupper av människor beskriver sina upplevelser av trygghet och otrygghet i stadsmiljön.

Du ska också undervisa vid institutionen
Det ser jag fram emot. Som lärare har jag främst undervisat i sociolingvistik, textanalys, diskursanalys och skrivande. Jag har undervisat på och utvecklat Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola och jag har även undervisat journalistikstudenter.

Du når också ut med ditt arbete på andra sätt
Ja mitt språkintresse är brett. Bland annat har jag under flera år arbetat som ledare för språkkaféverksamhet för personer som vill lära sig mer svenska.

Samverkan med det omgivande samhället och forskningskommunikation till en bredare krets är något som jag sätter stort värde på. En tumregel som jag försöker följa är denna: för varje vetenskaplig publikation som jag skriver ska jag också skriva en forskningsbaserad text som vänder sig till en bredare publik.

Här finns länkar till info om mina två pågående forskningsprojekt:

Asylberättelser

Offentliga organisationer som nyhetsproducenter

Foto: Anna Hartvig