Svenska språket 150 år - Symposium och invigning

2022-11-07

Institutionen för nordiska språk högtidlighåller att professuren i svenska språket fyller 150 år genom att anordna ett symposium. Särskilt uppmärksammas Gun Widmark, den första kvinnliga professorn i svenska språket i Sverige.

Gun Widmark, fotografi.Gun Widmark (1920–2013) var professor i svenska språket vid Uppsala universitet. 1970 blev Widmark Sveriges första kvinnliga professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet och tre år senare blev hon professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Gun Widmark hade en bred inverkan på språkvetenskapen. Som forskare och lärare inriktade hon sig både på äldre och samtida svenska.

Den 28 november anordnas ett symposium med efterföljande invigning av Widmark-rummet på Institutionen för nordiska språk.

Medverkande

  • Marco Bianchi
  • Ulla Börestam
  • Carl Frängsmyr
  • David Håkansson
  • Björn Melander
  • Carin Östman

Se programmet här