Bernard Mees, gästforskare från Melbourne

2023-06-12

I rampljuset önskar presentera en långväga gästforskare från Melbourne: Bernard Mees.

Bernard Mees har kommit till Institutionen för nordiska språk och ska under några månader arbeta med sitt projekt.

Berätta om din bakgrund
I’m visiting from Monash University in Melbourne where I’m a member of the Centre for Medieval and Renaissance Studies in the School of Philosophical, Historical, and International Studies. I’ve previously held positions at the University of Melbourne, RMIT University and the University of Tasmania.

Vad handlar projektet om?
I am currently working on a new edition and grammar of the older runic inscriptions.

Vad har du arbetat med tidigare?
My most recent book is The English Language Before England (Routledge 2023) and I have published widely on runic and Celtic epigraphy, historical linguistics and the history of ideas.

Tidigare publikationer av Bernard Mees finns här