Ny humanistisk infrastruktur tar form: digitala resursen Norse World lanseras den 7 november

2018-11-05

Våra forskare Alexandra Petrulevich, Agnieszka Backman, Simon Skovgaard Boeck och Jonathan Adam har sedan 2017 arbetat med att ta fram forskningsinfrastrukturen Norse World. Nu är det äntligen dags för lansering! Den 7 november blir den fritt tillgänglig för forskare och allmänhet.

Norse World är en tvärvetenskaplig digital resurs för forskning om omvärldsuppfattningar och spatialitet i medeltida litteratur från Sverige och Danmark. Resursen vänder sig till en bred publik som inkluderar forskare från en lång rad discipliner såsom filologi, historia, litteraturvetenskap och digital humaniora samt intresserad allmänhet.

Medeltida litteratur från Sverige och Danmark är en rik källa till information om föreställningar kring främmande länder under medeltiden: Vilka platser är omskrivna och i vilka sammanhang? Är vissa platser mer populära i vissa texttyper eller vid vissa tidpunkter? Hur kopplar ortnamn samman olika texter? Finns det en gemensam omvärldsuppfattning? Hur samspelar rumslighet och genus?

Spatial humaniora, humanistisk forskning där plats och rum står i fokus, är ett växande fält inom humaniora, men möjligheten att utveckla forskningsområdet genom att studera omvärldsuppfattningar och spatialitet i det medeltida Skandinavien har hämmats av bristen på information om ortnamn och andra spatiala referenser i litterära texter. Forskning som vill visa vad de förmoderna skandinaverna förstod om platser i främmande länder kräver ett register över utländska ortnamn i svensk och dansk litteratur från medeltiden, en infrastruktur som tidigare inte har funnits. I och med sjösättningen av den digitala resursen Norse World skapas för första gången en viktig infrastruktur som möjliggör forskning om de förmoderna svenskarnas och danskarnas omvärldsuppfattning.

Den nya infrastrukturen består av tre huvudsakliga komponenter: en skräddarsydd back-end MySQL-databas, Norse World, en interaktiv kartresurs baserad på Leaflet-biblioteket och ett REST-API, en oberoende back-end applikation som möjliggör tillgång till databasen när användare gör sökningar i kartresursen. Samtliga komponenter använder sig av öppen källkod och går att bygga in i större infrastrukturkluster. Infrastrukturen inklusive dess interaktiva resurs Norse World är ett både vetenskapligt och tekniskt humanistiskt nybygge som saknar motsvarighet i det som tidigare gjorts inom filologi/språkvetenskap.

Den digitala resursen Norse World är ett resultat av infrastrukturprojektet Fornnordisk omvärldsuppfattning (IN16-0093:1 som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (2017–2020). Resursen blir fritt tillgänglig för forskare och allmänheten den 7 november kl. 9.

Missa inte Agnieszkas rapporter på Instagram