Språkverkstaden firar 15 år

2018-11-14

Kristina Asker är föreståndare för Språkverkstaden som i dagarna firar 15 år. Dessutom ordnas just nu en nätverkskonferens på temat Språkverkstäder i teori och praktik här vid institutionen. Jag träffade henne för att ställa några frågor om Språkverkstaden då och nu.

Av Cecilia Berglund Barklem

Hej Kristina! För det första, vad är egentligen Språkverkstaden?

Kristina Asker, föreståndare

Språkverkstaden hör till Institutionen för nordiska språk och erbjuder handledning i skriftlig och muntlig framställning för alla studenter vid Uppsala universitet. Vi ger tips och råd både på svenska och engelska.  

Och nu fyller ni alltså 15 år?

Det stämmer! När jag letade efter en sak i min skrivbordshurts kom ett gulnat klipp från UNT fram. Klippet är från 4 november 2003. UNT skrev då om Språkverkstaden som hade invigts några dagar tidigare. Där nämner Carin Östman, lektor i svenska vid institutionen, att hon är tacksam att Språkverkstaden ”får pengar direkt från universitetet” eftersom andra universitet och högskolor fått pengarna från regeringen och att sådana pengar inte alltid är så pålitliga. Vi är fortfarande glada för det, dvs. att vi får pengar direkt från rektor. Dåvarande rektor Bo Sundqvist höll för övrigt invigningstalet, då han tryckte på att öppnandet av en språkverkstad ingick som en del av universitetets satsning på att öka mångfalden och bredda rekryteringen.  

Vad erbjöds det för hjälp till studenterna för 15 år sedan?

Ja, egentligen samma som nu: disponera och strukturera texter, utgå från text som studenten har med sig (numera skickar de alltid in i förväg). Det sägs i artikeln att Språkverkstaden ger råd och pekar på saker att jobba vidare med. Det står också att det kan komma att bli fråga om föreläsningar och seminarier. Rubriken i artikeln säger att Språkverkstaden ”håller öppet åtta timmar i veckan” och jag vet inte om man såg det som mycket eller lite, men förmodligen mycket. Nu erbjuder vi faktiskt i snitt 50 förbokade handledningstimmar i veckan, inklusive campus Gotland, och därtill kommer föreläsningsverksamhet med upp till sex föreläsningar i veckan under de intensivaste perioderna och därefter oftast minst två i veckan runt om på alla campus på hela universitetet.  

Berätta mer om Språkverkstadens nuvarande verksamhet!

Det är full fart – studenterna strömmar in! Under de intensivaste perioderna skulle vi nog kunna erbjuda dubbelt så många studenter tid om vi hade de resurserna. Sammanlagt blir hur som helst mer än 1 000 tillfällen per år bokade och detta är en växande verksamhet inte bara i Uppsala utan i hela Sverige. Man kan egentligen nu börja tala om att det vuxit fram en helt ny yrkesgrupp som har språk- eller texthandledning som sin huvudsakliga syssla.  

Vad har tillkommit i verksamheten sedan starten?

Språkverkstaden i UNT 4 november 2003

Något viktigt som har tillkommit sedan starten är att vi numera erbjuder studenter med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hjälp inom vår egen verksamhet. Vi hänvisar inte de studenterna vidare till andra. Satsningen på ”breddad rekrytering” har också snarast övergått i tankar om ”breddat deltagande”, att ge alla studenter en möjlighet att lyckas med det akademiska språket. Vi jobbar också mycket med att påverka lärare att arbeta med studenternas akademiska färdigheter inom ämnet så mycket det bara går. Alltså ett ökat fokus på utveckling av studenternas skrivande i en för studenterna ny praktik på universitetet och att påverka så att lärare har mindre fokus på studenter ”som har problem” som ska fixas. Annars är mycket sig likt sedan starten – Språkverkstaden ger fortfarande råd om struktur och disposition och om hur studenten kan arbeta vidare med texten!

Och från början erbjöds bara handledning i svenska?

Precis! Det är en annan viktig sak som tillkom för ganska länge sedan. Numera har vi två anställda som ger handledning till studenter som skriver på engelska, ger kurser i muntlig och skriftlig färdighet på engelska till internationella studenter och föreläser inom utbildningar på masternivå där undervisningen är på engelska. Sedan 2017 har också språkhandledning av doktorander tillkommit. Hittills har den handledningen haft ett mycket blandat fokus, varav en del gällt råd om muntliga presentationer och i första hand då på engelska. Viss handledning på svenska också men inte alls lika mycket hittills. En del av det vi gjort för doktorander har varit seminarier och råd till handledare för doktorander, vilket också varit aktuellt för handledare för uppsatsskribenter på grund- och avancerad nivå.

Hur firar ni detta nu då?

Vi har bjudit på tårta här på institutionen! Dessutom råkar det vara så att den årliga nätverkskonferensen för språk- och studieverkstäder går av stapeln i Uppsala nu den 15 och 16 november.Temat är Språkverkstäder i teori och praktik och vi har hela 95 anmälda deltagare från landets alla språk- och studieverkstäder, liksom några från Norge och Finland. Vi har fina och intressanta föredrag att vänta oss och är det så att ni har tid över och det finns plats i Humanistiska teatern är det bara att komma förbi och lyssna!  

Läs mer om Språkverkstaden