Ny ledningsgrupp på Institutionen för nordiska språk

2019-01-31

Nytt år, ny termin och ny ledning på Institutionen för nordiska språk! I rampljuset inleder det nya året med att välkomna och presentera institutionens nya ledningsgrupp.

Ledningsgrupp 2019
Från vänster till höger: Marco Bianchi (ställföreträdande och biträdande prefekt), Ulf Dohlmar (ekonom), Ulla Stroh-Wollin (studierektor för forskarutbildningen), Erik Falk (studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå), Ulrika Dennerstedt (personalsamordnare), Johanna Jacobsson (studierektor för utbildning på grundnivå), David Håkansson (prefekt).

Ny prefekt på institutionen är David Håkansson som tillsammans med ställföreträdande och biträdande prefekt Marco Bianchi kommer att leda institutionen framåt under de kommande tre åren. Ulla Stroh-Wollin tillträder på posten som studierektor för forskarutbildningen och Erik Falk på posten som studierektor för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och för ämneslärarprogrammen. Johanna Jacobsson kommer tillbaka på posten som studierektor på grundnivå, med särskilt ansvar för SVAS, Basic och förutbildningar, efter en tids föräldraledighet och i egenskap av personalsamordnare hittar vi även Ulrika Dennerstedt. Sist men inte minst vill vi också presentera vår nya kollega på Institutionen för nordiska språk, Ulf Dohlmar, som sitter i ledningsgruppen i egenskap av ekonom.

Ledningsgruppen inledde året med att under två dagar besöka institutionens systerinstitution i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, bland annat för ett ledningsgruppsmöte som huvudsakligen ägnats åt strategiska frågor.

ILN:s ledningsgrupp i Oslo
Möte med ILN:s (Institutt for lingvistiske og nordiske studier) ledningsgrupp i Oslo.