UPP-NOS fyller 30 år

2019-03-01

Idag fyller institutionens informationsblad UPP-NOS 30 år. Med anledning härav har den nuvarande redaktören, Felix Marklund, träffat den allra förste, Jan Axelson, för ett samtal.

Allt började vårterminen 1989. Jan Axelson var då studievägledare och vikarierande högskolesekreterare. För första gången skulle han använda ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Till sin hjälp hade han Mats Thelander, professor i svenska språket, som gjorde mallen. Resultatet blev UPP-NOS nummer 1. Denna kopierades i ett stort antal exemplar, som förmedlades till intresserade.

Detta var alltså för 30 år sedan. I dag sitter jag med Jan på hans kontor. Den förste redaktören, 577 UPP-NOS senare.

Skärmklipp från UPP-NOS 1
Skärmklipp från UPP-NOS 1, den 1 mars 1989.

Minns du varför UPP-NOS kom till?
– Man tyckte att informationen var alltför spridd. Man fick lappar om allt möjligt med posten. Då bestämde man sig för att samla allt i ett informationsblad.

UPP-NOS uppstod alltså av praktiska skäl, för att minska antalet utskick, men det fanns också ekonomiska sådana. 1990 upphävde nämligen Riksdagen den så kallade tjänstebrevsrätten. Det betydde att myndigheter inte längre skulle få skicka sina brev portofritt.

– Det blev ganska stora ekonomiska vinster när vi samlade allt och bara behövde betala porto var fjortonde dag.

Namnet UPP-NOS är myntat av Mats Thelander. UPP står för Uppsala universitet. Men vad står efterleden för?

– Uppsala universitets datacentral hade NOS som förkortning för vår institution. Sen kunde man ju lite fiffigt utläsa det som den här tredelningen med N, nordiska, för moderinstitutionen; S, svenska, för FUMS och O för Seminariet för nordisk ortnamnsforskning.

Två av dessa namn kan behöva förklaras. FUMS är alltså den nedlagda avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska. Seminariet för nordisk ortnamnsforskning bytte 1992 namn till det bredare Seminariet för nordisk namnforskning i samband med flytten till Arkivcentrum.

Vi ögnar igenom gamla UPP-NOS. Vid tioårsjubileet 1999 hittar vi uppgifter på att det gick ut i 450 exemplar.

– Att det var så många hade jag inte en aning om!

Jan blev tämligen kortvarig som redaktör. Allt som allt blev det från mars 1989, resten av vårterminen och höstterminen ut. Sedan tog Kristina Persson över, numera lektor vid Umeå universitet. UPP-NOS lever vidare, trots att portokostnaderna inte längre utgör ett problem, nu när det mesta sker nätledes.

Några gånger har man diskuterat att lägga ned nyhetsbladet, berättar Jan. Men vad fyller det för funktion i dag?

– Det är saker i UPP-NOS som inte finns i kalendariet. Dessutom är det också ett slags information utåt om vad vi gör. Om jag tar mina gamla arbetsplatser på Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet, så sattes ju UPP-NOS ut på anslagstavlan.

– UPP-NOS är en god sammanställning av vad vi gör och har gjort, ett sätt att både nå ut och dokumentera för framtiden.

Felix Marklund

Felix Marklund