FoT sätter sin fot i Uppsala

2019-06-04

Den 10–11 juni arrangerar Institutionen för nordiska språk, tillsammans med institutionen för moderna språk och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, den fjortonde konferensen i serien Forum för Textforskning (FoT 14). Temat för konferensen är Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia.

Två plenarföreläsare gästar konferensen. Först ut är Magnus P. Ängsal som inleder med ett föredrag om apartheid som metafor. Ängsdal skriver att föredraget ”rekonstruerar uttrycket apartheids historia genom lexikal analys av ordets uppkomst och användning på afrikaans från 1920- till 1960-talet”. Under föredraget analyserar Ängsdal också hur apartheid som metafor använts i ”samtida offentlig diskurs i Sydafrika (afrikaans), Tyskland och Sverige.”

Konferensen andra dag inleds med ett plenarföredrag av Jenny W. Folkeryd om ämnesspecifika texter i tidiga skolår. När är det egentligen lämpligt att introducera undervisning kring ämnesspecifikt läsande och skrivande? Folkeryds föredrag presenterar exempel från texter i tidiga skolår och fördjupar diskussionen kring ämnesspecifika läs- och skrivstrategier.

Konferensens funktionärer.

Temat texter i tiden rymmer alltså såväl nutida som historiska och både didaktiska och diskursanalytiska perspektiv på texter. Förutom sedvanliga sektionsföredrag ges dessutom föredrag inom workshopen ”Mått och mätbarhet 3 – om kvantitativa metoder inom text- och språkforskning” som bland annat kommer att diskutera hur man mäter omfattningar av språkbeskrivningar världen över.

Konferensen ger också besökarna en unik möjlighet att under måndagen göra i ett exklusivt besök i specialläsesalen på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Bo Andersson, professor i tyska vid Uppsala universitet, kommer att ta besökarna på en historisk resa mellan 800- och 1700-talet med böcker ur Carolinas samlingar. Kvällen avslutas med en guidad visning av Linnéträdgården och konferensmiddag i Linnéträdgårdens orangeri.

Organisationskommittén hälsar samtliga konferensdeltagare välkomna till Uppsala och Forum for Textforskning 14. Följ institutionens Instagram-konto pluggasvenska.nu för uppdateringar från konferensen. Du vill väl inte missa vilket lärosäte som får äran att ta över den legendariska foten (se bild) efter oss på Institutionen för nordiska språk?

Text: Sofia Orrbén