Om stenar kunde tala

2019-06-19

Nu kan du lyssna till hur runinskrifterna lät i original. I rampljuset träffar runologen Maja Bäckvall som läst in ett urval av runinskrifter.

Bakgrunden till projektet var att tillgängliggöra runinskrifterna för dem som är synskadade eller har lässvårigheter. Därtill finns det ett stort allmänintresse att få höra hur inskrifterna kan ha låtit i original.

Det är Riksantikvarieämbetets enhet för Digital Förmedling, med Marcus Smith som projektkoordinator, som drivit detta pilotprojekt under april-maj 2019 tillsammans med Maja Bäckvall. Inspelningarna finns tillgängliga på Wikimedia Commons med exempel på originalspråket, modern svenska och modern engelska.

Foto: Marcus Smith

Valet av runstenar baseras på de mest besökta artiklarna om runinskrifter på svenska och engelska Wikipedia, berättar Maja. Dessutom lades det till några som ansågs vara särskilt intressanta eller typiska.

Maja berättar att intresset för runor i Sverige är jättestort och få spela in runinskrifterna med ett återskapat och rekonstruerat uttal, har varit mycket givande. Att återskapa ett språk handlar dels om att bakåtspåra, dels om att runinskrifterna ofta ristades utifrån hur orden lät. Dock är vissa ljud svårare att återskapa, tillägger Maja.

– Jag tror jag skulle kunna göra mig förstådd, även om de skulle anse att mitt uttal var lite annorlunda, svarar Maja på frågan om hur nära hon är det ursprungliga uttalet.

Alla 81 inspelningar finns tillgängliga på Wikimedia Commons. Maja Bäckvall har även en podcast om runor som heter The Rune Cast.

Läs mer om våra kurser här: Utbildning

Foto: Marcus Smith (CC BY)