Internationell Workshop i historisk sociolingvistik

2019-10-14

Institutionen för nordiska språk i Uppsala är känd i Sverige för sin forskning om språkhistoria och sociolingvistik och håller nu en workshop.

I den internationella workshopen “Situating Swedish research in the field of historical sociolinguistics” vill vi visa hur dessa två områden överlappar i våra medarbetares forskning.

Workshopens mål är att placera svensk forskning om sociala aspekter av språkhistoria i förhållande till det nya internationella forskningsområdet ”historisk sociolingvistik”. Workshopen innehåller även presentationer av forskare från Stockholms universitet och föredrag av två forskare från Bryssel (Vrije Universiteit Brussel) som är internationellt ledande inom historisk sociolingvistik.

Våra egna forskare på Institutionen för nordiska språk kommer att presentera sin forskning om följande ämnen.

Runor och sociolingvistik
Henrik Williams & Marco Bianchi

Den historiska förskjutningen i förolämpningars pragmatik
Erik Falk

Den idealiska studentuppsatsen sett utifrån lärarnas kommentarer och rättningar. En historisk undersökning från och med 1800-talet.
Anna Sahlée

“Den där flickan borde ha mitt efternamn” Men vad händer om hon inte vill det? Socio-kulturella reflektioner över kända kvinnor och efternamn under 1900-talet.
Sonja Entzenberg