NORDKURS: Sommarkurser i nordiska språk

2021-02-04

NORDKURS har arrangerat sommarkurser i nordiska språk och nordisk litteratur och kultur för studenter i de nordiska länderna sedan 1955. Varje år deltar mer än 300 studenter, och du har möjlighet att bli en av dem!

Collage med bilder från de nordiska länderna.Mellan 2-4 veckor kan du som student resa till Danmark, Norge, Island, Finland, Färöarna, Grönland eller komma hit till Sverige för att studera de nordiska ländernas språk och litteratur. Kurser i danska, norska, isländska, svenska och finlandssvenska ges varje år medan kurser i färöiska, samiska och grönländska ges med vissa intervaller. NORDKURS är en fantastisk möjlighet att se våra grannländer på nära håll och samtidigt få lära sig mer om Nordens språk och kulturer.

En kurs ger 10 högskolepoäng och kan normalt tas med i examen från det ditt hemuniversitet. Om du får plats på en kurs får du också ett stipendium som är beräknat att täcka resa och bostad på studieorten. Du har också rätt att ansöka om studiemedel under kursen.

Sommaren 2021 kan du välja mellan sommarkurser i Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. Om situationen tillåter hålls kurserna på plats, men om pandemi-restriktionerna kvarstår till sommaren kommer undervisningen istället att ske online på distans. Ta chansen att få mer nordiska språk och nordisk litteratur i din utbildning! Ansökan är öppen under februari med sista ansökningsdag den 10 mars. Kurskatalogen och ansökningsblanketter finns på NORDKURS hemsida.

Läs om NORDKURS historia