Henrik Williams är numera professor i runologi

2021-04-13

Från att ha varit professor i nordiska språk, får vi fira att vi den 1 april fått en professor i runologi med att ställa Henrik Williams i rampljuset.

Henrik Williams har lång erfarenhet, framförallt som runforskare, filolog och namnforskare och har synts och hörts både i radio och tv. 2020 fick ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, där Henrik Williams ingick, stor spridning världen över. Forskningsprojeketet handlade om den berömda Rökstenen, vilken är en av världens mest kända runstenar.

Williams forskning förenar den etablerade forskningstraditionen med moderna språkvetenskapliga perspektiv. Förutom att tolka runskriften förs också en social dimension in i förståelsen av inskrifterna. Hur levde och tänkte människor för tusen år sedan?

Som en del i att uppmärksamma den nya professuren, höll Henrik Williams en föreläsning (på engelska) med titeln “From Rök to the Mustang Mountains – The Challenges of Runology” den 20 april.

Se föreläsningen här

En mycket glädjande nyhet är att runforskningen får ett betydande bidrag från USA. Läs mer om det här: Runforskning i Uppsala får stöd från USA