Prata som ett barn

2021-09-13

Robin Samuelsson, som från och med oktober är postdoktor vid Institution för nordiska språk, står i rampljuset med sitt projekt "Förskolebarnets språk i flerspråkiga och digitala miljöer".

Berätta om din bakgrund

Jag har min bakgrund på Södertörns högskola där jag disputerade 2019 med avhandlingen "Play, culture and learning: Studies of second language and conceptual development in preschool" och sedan arbetat som postdokforskare och lektor.

Sedan avhandlingen har jag bl.a. arbetat med postdokprojektet "Lekens möjligheter och gränser" (2020-2021, Södertörns högskola) där jag undersökt lek i flerspråkiga förskolemiljöer. Resultaten från mina arbeten om barns lek och språk kommer i mer lättillgänglig form i boken Guidad lek: Språkutveckling mellan undervisning och lek som ges ut av Studentlitteratur senare under hösten.

Under min postdok har jag genomfört ett fellowship med University College London tillsammans projektet In-Touch (https://in-touch-digital.com/team/) om rollen av digitala pekplattor för barns språk och kommunikation. Jag kommer fortsatt vara affilierad med UCL och samarbetar med forskare där i studierna om barns språk, kommunikation och digitalisering som är en av delarna av postdokprojektet här vid nordiska språk.

Beskriv projektet!

Projektet kan enklast beskrivas som två delprojekt där den ena delen rör språkmiljöer i språkligt heterogena förskolor och den andra delen handlar om hur digitala verktyg påverkar barns kommunikation och språk.

Hur går studien till?

Fältarbetet kommer att studeras med språkvetenskaplig synvinkel då språkanvändningen i området är talande för den typer av mångspråkiga, högt diversifierade och ofta komplexa möten som kännetecknar möten i många områden i den globaliserade värld vi lever i idag.

Jag har med kollegor tidigare tittat specifikt på vad digitala pekplattor gör med barns kommunikation. I en nyligen publicerad studie (Samuelsson, Price & Jewitt, 2021, länk nedan) jämförde vi barn-lärar-interaktion under gemensam bokläsning med interaktion med interaktiva pekskärmar. Resultaten var talande, då barnen gör jämförbart många handlingar i de olika situationerna, men pratar betydligt mindre i situationerna med pekskärmar. Barnens handlingsmönster förflyttas alltså från språklig till skärmriktade handlar och annan icke-verbal kommunikation. Vi följer nu upp resultaten med nya studier i andra grupper och med olika typer av verktyg.

Länk till artikel