Ulla Börestam i rampljuset

2021-12-06

Institutionen för nordiska språk vill uppmärksamma professor Ulla Börestam som går i pension vid årsskiftet. I rampljuset har samtalat med Ulla om hennes forskning och hennes tid på instituitonen. 

Du har varit en ganska lång tid på institutionen
Jag kom till institutionen som student hösten 1974, disputerade 20 år senare och blev professor för exakt 10 år sedan (2011).

Berätta om din forskning
I min forskning har jag huvudsakligen ägnat mig åt att studera hur den nordiska språk- och kulturkontakten fungerar i praktiken. En företeelse som länge intresserat mig är ”skandinaviska”, ett slags hybridspråk – eller föreställningen om ett sådant – som ibland uppstår vid internordisk kommunikation.

Hur benämns denna internordiska kommunikation?
Hybridspråket uppträder i skiftande gestalt och redan benämningarna är i sig intressanta. Förutom skandinaviska kan man bland annat stöta på ord som blandinaviska, polarswahili, kattegattska, svorska och svansk, ordbildningar som ofta är fyndiga och som mer eller mindre skvallrar om ”språkets” ursprung; regionalt eller språkligt.

Om man vill veta mer
Då kan man deltaga vid seminariet den 15 december, där jag har valt att uppmärksamma just detta spännande fenomen.

Om seminariet (länk)

foto: Mikael Wallerstedt