Årsmöte 2019

Sällskapets årsmöte äger rum torsdagen den 16 maj kl. 17.30 i rum 16-2041 (Seminarierummet på Institutionen för nordiska språk).

I direkt anslutning till årsmötet (kl. 18.15) håller fil. dr Tommy Kuusela från Institutet för språk och folkminnen ett föredrag över ämnet Sexuellt betvingande trolldom i fornnordisk religion.

Därefter enkel buffé till självkostnadspris i personalrummet på Institutionen för nordiska språk. Ingen anmälan krävs.

Alla intresserade är varmt välkomna.

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i maj 2018) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jan Axelson
  • Vice sekreterare: Alexandra Petrulevich
  • Ledamöter: Phil Beier, Simon Karlin Björk, Jessica Holmlund, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica)

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Johan Bollaert, Helena Wistrand
  • Revisorer: Agnieszka Backman (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf