Program våren 2020

Tåtsymposiet den 23 mars är inställt pga. coronaviruset (covid-19). Vi har som ambition att genomföra konferensen under höstterminen 2020.

[INSTÄLLT: Den 23 mars 2020 anordnar Isländska sällskapet och Institutionen för nordiska språk ett endagssymposium om fornnordisk kortprosa till minne av Jan Axelson. Titel för symposiet: Tåtar och trådar. För detaljer, inkl. formulär för anmälan, se konferensens webbsida.]

Till konferensens webbsida

Sällskapets årsmöte äger rum tisdagen den 12 maj 2020.

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från extra årsmötet i februari 2020) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Alexandra Petrulevich
  • Vice sekreterare: vakant
  • Ledamöter: Phil Beier, Simon Karlin Björk, Jessica Holmlund, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica)

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Henrik Williams, Anne-Sofie Gräslund
  • Revisorer: Sofia Pereswetoff-Morath (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf