Extra årsmöte 6 februari 2020

Sällskapets extra årsmöte äger rum torsdagen den 6 februari kl. 18.00 i rum 16-2041 (Stora seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, Campus Engelska parken, Uppsala universitet). Mötets viktigaste ärende blir valet av ny skattmästare och firmatecknare för sällskapet fram till årsmötet senvåren 2020. Dagordningen publiceras en vecka före mötet.

I direkt anslutning till mötet (ca kl. 18.15) håller den isländska poeten Gerður Kristný ett föredrag med titeln Blodhov–Blóðhófnir (se mer nedan).

Därefter enkel buffé till självkostnadspris i personalrummet på Institutionen för nordiska språk. Ingen anmälan krävs.

Alla intresserade är varmt välkomna.

Om Gerður Kristný

Gerður Kristný (f. 1970) är en av de främsta rösterna på Islands starka litteraturscen. Hon har skrivit både prosa och lyrik och fick sin debut år 1994 med diktsamlingen "Ísfrétt". Det skönlitterära genombrottet kom med "Blóðhófnir" (Blodhingst, 2011). För denna diktsvit om jättekvinnan Gerd har hon blivit mångfaldigt prisbelönad och nominerades till Nordiska Rådets Litteraturpris. ”Blóðhófnir” har översatts och givits ut i ett flertal länder. Gerður Kristný är nu aktuell med dikten "Sjælemesse", i vilken, efter gammal isländsk sed, reses ett minnesmärke över kvinnor som har blivit offer för makt och våld - ett tema som går igen i hennes författarskap.

Läs mer om Gerður Kristný författarskap i John Swedenmarks artikel i Dixikon.

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i maj 2019) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: vakant
  • Vice sekreterare: Alexandra Petrulevich
  • Ledamöter: Phil Beier, Simon Karlin Björk, Jessica Holmlund, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica)

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Henrik Williams, Anne-Sofie Gräslund
  • Revisorer: Sofia Pereswetoff-Morath (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf