Nyheter

Årsmöte 24 maj

Sällskapets årsmöte äger rum onsdagen den 24 maj kl. 18.00 i Widmarkrummet på Institutionen för nordiska språk (Engelska parken, rum 16-2041, f.d. Stora seminarierummet). I anslutning till årsmötet håller prof. Olle Sundqvist, Stockholms universitet, ett föredrag över ämnet av Den fornnordiska religionens upplösning och död: en presentation av ett bokmanus.

Dagordning för årsmötet finns här.

Efter årsmötesförhandlingar och föredrag blir det eftersits med lätt förtäring till självkostnadspris i institutionens personalrum. Ingen anmälan krävs. Alla intresserade är varmt välkomna.

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet den 24 maj 2023) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jessica Holmlund
  • Vice sekreterare: Simon Karlin Björk
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Matteo Tarsi

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Anne-Sofie Gräslund, Alexandra Petrulevich
  • Revisorer: Jonatan Pettersson (ordinarie), Birger Mård (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf

Senast uppdaterad: 2023-05-24