Nyheter

Höstmöte 17 november

Sällskapets höstmöte äger rum torsdagen den 17 november kl. 18.00 i Stora seminarierummet på Institutionen för nordiska språk (Engelska parken, rum 16-2041). Sällskapet får besök av Alma Bernhardsson och Einar Lövdahl Gunnlaugsson som berättar om sin examensuppsats respektive sitt författarskap:

  • Alma Bernhardsson: Lågtyska affix i isländskan – var tog de vägen? Svenskan är full av dem medan de i isländskan lyser med sin frånvaro.
  • Einar Lövdahl Gunnlaugsson: Krummafótur – att hitta inspiration för skrivande bland blöjor och fönsterkuvert.

Efter föredragen blir det eftersits med lätt förtäring till självkostnadspris i institutionens personalrum. Ingen anmälan krävs. Alla intresserade är varmt välkomna.

Fler nyheter

Agneta Ney och Heimir Pálsson skriver om Sten Kindlundhs nya översättning av Sturlunga saga.

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet den 24 maj 2021) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Vice sekreterare: Jessica Holmlund
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Tommy Kuusela, Matteo Tarsi

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Anne-Sofie Gräslund, Alexandra Petrulevich
  • Revisorer: Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf

Senast uppdaterad: 2023-03-03