Höstmöte 2019

Sällskapets höstmöte äger rum torsdagen den 7 november kl. 18.15 i rum 16-0043 (Campus Engelska parken, Uppsala universitet).

Ladda ned dagordningen

I direkt anslutning till mötet (ca kl. 18.30) håller fil. dr Håkan Jansson från Högskolan väst ett föredrag över ämnet Att studera förändringar i modern isländska – Något om verktyg och resultat.

Därefter enkel buffé till självkostnadspris i personalrummet på Institutionen för nordiska språk. Ingen anmälan krävs.

Alla intresserade är varmt välkomna.

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet i maj 2018) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jan Axelson
  • Vice sekreterare: Alexandra Petrulevich
  • Ledamöter: Phil Beier, Simon Karlin Björk, Jessica Holmlund, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica)

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Johan Bollaert, Helena Wistrand
  • Revisorer: Agnieszka Backman (ordinarie), Jonatan Pettersson (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf