Nyheter

Höstmöte 5 december

Sällskapets höstmöte äger rum tisdagen den 5 december kl. 18.00 i Widmarkrummet på Institutionen för nordiska språk (Engelska parken, rum 16-2041, f.d. Stora seminarierummet). Vid sammankomsten håller doc. Gunnlaugur Magnússon ett föredrag över ämnet Brev från självvald exil – Reflektioner om rötter och skrivande. Gunnlaugur är exilislänning och arbetar som universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet. Föredraget handlar om hans essä- och diktsamling Bréf úr sjálfskipaðri útlegð . Boken behandlar, som han själv beskriver det, "olika teman som följer på erfarenheten av att bo lång tid utomlands, nästintill oavsiktligen, och berör bland annat vardagsliv, kultur, politik, språk och natur i de två länderna Sverige och Island." Några av essäerna i samlingen kan läsas i svensk översättning i Magasin Opulens:

Efter föredraget blir det eftersits med lätt förtäring till självkostnadspris i institutionens personalrum. Ingen anmälan krävs. Alla intresserade är varmt välkomna.

Isländska sällskapet

Isländska sällskapet grundades 1949 och har till uppgift att främja studier av isländskt språk och isländsk kultur samt att stärka de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Island.

Sin uppgift fullgör sällskapet genom att ge ut en årsbok, Scripta Islandica, och att arrangera föredrag och andra aktiviteter med isländsk anknytning. Normalt håller sällskapet möte en gång varje termin.

Kontakt

Korrespondensadress, sekreterare

Marco Bianchi
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 Uppsala

Styrelse

Sällskapets styrelse har för närvarande (från årsmötet den 24 maj 2023) följande sammansättning:

  • Ordförande: Agneta Ney
  • Vice ordförande: Veturliði Óskarsson (redaktör för Scripta Islandica)
  • Sekreterare: Marco Bianchi
  • Skattmästare: Jessica Holmlund
  • Vice sekreterare: Simon Karlin Björk
  • Ledamöter: Simon Karlin Björk, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson (redaktör för Scripta Islandica), Matteo Tarsi

Övriga förtroendevalda

  • Valberedning: Anne-Sofie Gräslund, Alexandra Petrulevich
  • Revisorer: Jonatan Pettersson (ordinarie), Birger Mård (ordinarie), Magnus Källström (suppleant)

Plusgiro

10 21 83-1

Stadgar

Ladda ned stadgarna som pdf

Senast uppdaterad: 2023-11-17