Scripta Islandica

Tidskriften Scripta Islandica är en kontinentalnordisk exponent för intresset för det västnordiska: Island i första hand, men också Färöarna och Norge tillika med de nordiska kulturerna på Grönland, Orkneyöarna och Shetland. Scripta Islandica är öppen för vetenskapliga bidrag inom alla ämnen på danska, norska och svenska samt engelska och tyska.

Refereegranskning, Open Access och finansiering

Scripta Islandica är en så kallad Diamond Open Access-tidskrift vilket innebär att:

  • Tidskriften följer riktlinjerna för vetenskapliga tidskrifter med s.k. refereeförfarande, d.v.s. en anonym bedömning av alla inkomna uppsatser av minst två från redaktionen fristående akademiska, ofta internationella experter.
  • Nya volymer blir tillgängliga digitalt omgående efter publicering. Scripta Islandica publiceras fr.o.m. nummer 63/2012 som fritt tillgänglig digital publikation (Open access) i Uppsala universitets publikationssdatabas DiVA. Tryckta exemplar kan beställas via print on demand. Alla nummer sedan Scripta Islandica 57/2006 är tillgängliga som fulltextfiler i DiVA.
  • Scripta Islandica är externfinansierat. Tidskriften tar inte ut någon publiceringsavgift av författarna. Scripta Islandica får sedan länge ekonomiskt stöd för publiceringen av Vetenskapsrådet (tidigare av Humanistisk-samhällvetenskapliga forskningsrådet).

Upphovsrätt

Författarna i Scripta Islandica äger upphovsrätten för sina egna arbeten. Fr.o.m. nummer 68/2017 publiceras Scripta Islandica under licensen CC BY.

Redaktörer

Redaktion:

Redaktionskommitté:

  • Pernille Hermann, universitetslektor (Århus)
  • Else Mundal, professor (Bergen)
  • Guðrún Nordal, professor (Reykjavík)
  • Heimir Pálsson, universitetslektor (Uppsala)
  • Henrik Williams, professor (Uppsala)