Information för författare

Scripta Islandica är öppen för vetenskapliga bidrag inom alla ämnen med anknytning till västnordisk filologi, litteratur, språk och kultur, först och främst studier som tar utgångspunkt i fornvästnordiska texter och handskrifter som innehåller dessa. Bidrag ska vara författade på svenska, danska, norska, engelska eller tyska. Manuskripten ska följa manusanvisningarna och skickas till tidskriftens huvudredaktörer.

Recensioner

Scripta Islandica publicerar recensioner av utkomna böcker. Förlag och enskilda författare inbjuds att sända in publikationer med västnordisk inriktning för recension. Om så önskas tillsänds ett referensexemplar av volymen med den publicerade recensionen förlaget och/eller författare så fort tidskriften har kommit ut.

Digital publicering och upphovsrätt

Alla artiklar publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Författare som publicerar ett bidrag i Scripta Islandica ger samtidigt tidskriften (den icke-exklusiva) rätten att digitalt publicera bidraget i form av en PDF-fil eller liknande av den tryckta versionen. Alla bidrag publiceras under licensen CC BY och författarna äger upphovsrätten till sitt eget material i Scripta Islandica.

Deadline

Formell deadline för artiklar i Scripta Islandica är 15 april varje år.