Läs Scripta Islandica

Scripta Islandica publiceras digitalt på DiVA. Tryckta exemplar av boken kan beställas via vår distributör Acta Universitatis Upsaliensis. Organisationer och enskilda kan prenumerera på Scripta Islandica genom att lägga en stående order på acta@ub.uu.se.

Årgång 72 (2021)

Årgång 71 (2020)

Årgång 70 (2019)

Årgång 69 (2018)

Årgång 68 (2017)

Årgång 67 (2016)

Årgång 66 (2015)

Årgang 65 (2014)

Årgång 64 (2013)

Årgång 63 (2012):

Tidigare årgångar

Innehållet i senaste numret

Senast uppdaterad: 2021-05-26