Redaktörer av Scripta Islandica

Isländska sällskapet grundades 1949. Redan året efter kom första numret av sällskapets årsbok Scripta Islandica. Enligt de första stadgarna ansvarade ordföranden och sekreteraren gemensamt för att ge ut årsboken, men i praktiken var det sekreteraren som skötte det redaktionella arbete ensamt. T.o.m. nummer 21/1970 saknas uppgifter om redaktörskap på böckernas titelsidor.

Nuvarande redaktörer

Se startsidan

Redaktörer genom åren

 • 1/1950: Ivar Modéer
 • 2/1951: Ivar Modéer
 • 3/1952: Ivar Modéer
 • 4/1953: Ivar Modéer
 • 5/1954: Ivar Modéer
 • 6/1955: Ivar Modéer
 • 7/1956: Ivar Modéer
 • 8/1957: Ivar Modéer
 • 9/1958: Ivar Modéer
 • 10/1959: Ivar Modéer
 • 11/1960: Sigurd Fries
 • 12/1961: Sigurd Fries
 • 13/1962: Sigurd Fries
 • 14/1963: Sigurd Fries
 • 15/1964: Sigurd Fries
 • 16/1965: Sigurd Fries
 • 17/1966: Sigurd Fries
 • 18/1967: Sigurd Fries
 • 19/1968: Sigurd Fries
 • 20/1969: Sigurd Fries
 • 21/1970: Lennart Elmevik
 • 22/1971: Lennart Elmevik
 • 23/1972: Lennart Elmevik
 • 24/1973: Lennart Elmevik
 • 25/1974: Lennart Elmevik
 • 26/1975: Lennart Elmevik
 • 27/1976: Lennart Elmevik
 • 28/1977: Lennart Elmevik
 • 29/1978: Lennart Elmevik
 • 30/1979: Lennart Elmevik
 • 31/1980: Lennart Elmevik
 • 32/1981: Lennart Elmevik
 • 33/1982: Lennart Elmevik
 • 34/1983: Lennart Elmevik
 • 35/1984: Lennart Elmevik
 • 36/1985: Claes Åneman
 • 37/1986: Claes Åneman
 • 38/1987: Claes Åneman
 • 39/1988: Claes Åneman
 • 40/1989: Claes Åneman
 • 41/1990: Claes Åneman
 • 42/1991: Claes Åneman
 • 43/1992: Claes Åneman
 • 44/1993: Claes Åneman
 • 45/1994: Claes Åneman
 • 46/1995: Claes Åneman
 • 47/1996: Claes Åneman
 • 48/1997: Claes Åneman
 • 49/1998: Claes Åneman
 • 50/1999: Claes Åneman
 • 51/2000: Claes Åneman
 • 52/2001: Lennart Elmevik
 • 53/2002: Henrik Williams
 • 54/2003: Henrik Williams
 • 55/2004: Henrik Williams
 • 56/2005: Henrik Williams
 • 57/2006: Henrik Williams
 • 58/2007: Daniel Sävborg
 • 59/2008: Daniel Sävborg
 • 60/2009: Daniel Sävborg
 • 61/2010: Daniel Sävborg
 • 62/2011: Veturliði Óskarsson
 • 63/2012: Veturliði Óskarsson
 • 64/2013: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson
 • 65/2014: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson; Gästredaktörer: Jonathan Adams, Alexandra Petrulevich, Henrik Williams
 • 66/2015: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson
 • 67/2016: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson
 • 68/2017: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson
 • 69/2018: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson
 • 70/2019: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson
 • 71/2020: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson
 • 72/2021: Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson
Senast uppdaterad: 2022-04-22