Högre seminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: 16-2041
  • Föreläsare: Alessandro Palumbo
  • Kontaktperson: Ulla Börestam
  • Telefon: 018-471 7690
  • Seminarium

Halvtidsseminarium Alessandro Palumbo

Min avhandling handlar om runalfabetets utveckling i Sverige under medeltiden. Jag undersöker vilka runformer som används i de fastlandssvenska inskrifterna och de medeltida ristarnas ortografi. Detta analyseras bland annat utifrån ett kronologiskt och geografiskt perspektiv. Jag intresserar mig för huruvida vissa runformer och ortografiska drag kan användas vid datering av runinskrifter och om det går att identifiera lokala skrifttraditioner. En viktig fråga i min studie är dessutom om olika mönster i ristarnas stavningssätt kan tolkas fonologiskt, eller om de återspeglarskriftspråkets historia snarare än talspråkets.

På seminariet kommer jag att lägga fram den text som jag hittills har skrivit, och jag hoppas på att kunna diskutera mina utgångspunkter, min metod och mina preliminära resultat med seminariedeltagarna. Jag kommer att öppna seminariet med en kort inledning, men eftersom det handlar om ett textseminarium är tanken att tyngdpunkten ska ligga på diskussionen om texten. Staffan Fridell och Magnus Källström har tackat ja till att ställa upp som läsare, men jag hoppas att det finns flera som har tid och lust att titta på texten. Jag är tacksam för och ser fram emot era synpunkter och kommentarer.