Högre seminarium: Svenska Akademiens utvecklingsprojekt Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever – utmaningar, möjligheter och mål

  • Datum: –16.00
  • Plats: 16-2041
  • Föreläsare: Maria Lim Falk och Tomas Riad, Stockholms universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

En projektpresentation med diskussion

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. I arbetet mot långsiktig förändring är lösningar och uppläggning inte givna på förhand utan både förutsätter och är resultatet av samverkan och möten mellan olika typer av kompetenser, perspektiv och erfarenheter.

Målet är framtagandet av en generell modell som på två år ska ge nyanlända elever förutsättningar att nå gymnasiebehörighet och som i delar eller som helhet ska kunna användas på vilken skola som helst. Det innebär att projektdeltagare (forskare och lärare på universitetet) och skollärare tillsammans arbetar fram en studie- och undervisningsplan som ger eleverna möjlighet att nå behörighet i 8–17 ämnen. Vid skolstarten den 21 augusti 2017 satte projektets första implementeringsomgång igång vilken omfattar omkring 90 elever på två skolor.

På seminariet presenterar vi dels projektets utgångspunkter och uppläggning, dels (sam)arbetet i praktiken på de två projektskolorna, med allt vad det har inneburit från extra satsningar på ordförrådet, på uttal och på skönlitteratur till veckotester och lägerskola på scoutön Vässarö. Vi diskuterar gärna utmaningarna med undervisning av nyanlända, progression i svenska och projektets uppläggning i stort med er.

www.intensivsvenska.se