Högre seminarium: Theres Bellander & Anna-Malin Karlsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Theres Bellander & Anna-Malin Karlsson
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Patientdeltagande i läkarkonsultationer och villkor för kunskapsbyggande

Inom ramen för projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället har vi audioinspelat ett antal läkarkonsultationssamtal där den gravida med partner får information om fostrets hjärtfelsdiagnos och om möjliga behandlingar. Dessa samtal är förhållandevis monologiska, och läkaren dominerar såväl kvantitativt (taltid) som kvalitativt (dvs. styr samtalet). Men paret deltar också på olika sätt: med frågor, svar på frågor och andra samtalsbidrag. Med utgångspunkt i rådande vårdideologier om patientcentrerad vård, och i tidigare forskning som visat att patienters aktivitet under vårdsamtal påverkar deras möjlighet till lärande (de Silva Joyce et. al. 2015), vill vi systematiskt undersöka parens bidrag i samtalen och den effekt de får. För detta använder en samtalsanalysmodell av Eggins & Slade (1997) som bygger på och utvecklar den systemisk-funktionella grammatikens system för språkhandlingar. Seminariet kommer att ha karaktären av ett arbetsseminarium (datasession), där vi först presenterar frågeställningarna och analysmodellen varefter vi tillsammans analyserar exempel.

 

Referenser

Eggins, S., & Slade, D. (1997). Analysing casual conversation. London

de Silva Joyce, H., Slade, D., Bateson, D., Scheeres, H., McGregor, J., & Weisberg, E. (2015). Patient-centred discourse in sexual and reproductive health consultations. Discourse & Communication, 9(3), 275-292.