Högre seminarium: Nätverket Språk och lärande – forskningspresentationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Forskningspresentationer inom området språk och lärande på den språkvetenskapliga fakulteten.

BiLI-TAS projektet: Vad är typisk språkutveckling hos flerspråkiga 4-7-åriga barn i Sverige? Ute Bohnacker, Lingvistik och filologi

Att läsa och förstå ämnestexter på gymnasiet – exempel på ämneslitteracitet
Yvonne Hallesson, Nordiska språk

Från praktiska handböcker till professionellt skrivande – några personliga nedslag i språk-och-lärande-landskapet Andreas Nord, Nordiska språk

Automatisk analys av elevtexter – för bedömning och forskning om skrivkompetens  Anne Palmér, Nordiska språk

Rättvis och likvärdig bedömning? Maria Håkansson Ramberg, Moderna språk

Den goda uppsatsen under 1800-talets senare hälft Anna Sahlée, Nordiska språk, och Mikael Kalm, Stockholms universitet

Typisk och avvikande språkutveckling hos arabisk-svensktalande barn i åldrarna 4-7 år Linnéa Öberg och Rima Haddad, Lingvistik och filologi

 

Ytterligare information