Text-, interaktions- och diskurskollokvium: Agnieszka Backman

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Agnieszka Backman
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Om projektet "The Materiality of the Immaterial"

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier (TID). Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/