Sva-seminariet: Susan Sayehli

  • Datum: –11.00
  • Plats: Engelska parken, sal 2-K1023
  • Föreläsare: Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning, SU
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

V2-ordföljd i produktion och förståelse – om konsten att omvända den svenska ordföljden.