Text-, interaktions- och diskurskollokviet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Yvonne Hallesson
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Textkollokvium om ett artikelutkast om ämneslitteracitet och texters roll för ämneslärandet på två av gymnasiets yrkesförberedande program

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/