ENES 109

  • Datum: –20.00
  • Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal
  • Föreläsare: Gwendolyne Knight Keimpema
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Gwendolyne Knight Keimpema: Between Augustine and Marie de France. Shapeshifting in Early Medieval England and Ireland.