Text-, interaktions- och diskurskollokviet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Britt-Louise Gunnarsson
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Britt-Louise Gunnarsson: Multinationella företags ”career stories”. Arbetsseminarium om jämförande analyser av videor.

Multinationella företag, t.ex. ABB, Astra Zeneca, Bosch, Electrolux, Ericsson, IKEA, McDonald’s, Nokia och Siemens, lägger ut korta presentationer av ”lyckade” anställda på sina hemsidor. Dessa återfinns på jobbrelaterade undersidor med rubriker av typen ”Meet our people”, ”Meet some of our members” etc. Tidigare var presentationerna i form av en text och en bild, men idag ges presentationerna i form av videor, bloggar eller som text, bild plus video.

Jag har tidigare undersökt de ”career stories”, i form av texter, som återfanns på de nio företagens hemsidor 2011-2012 (Gunnarsson 2014). Jag har även undersökt de texter som ingick i  ”career stories” på hemsidorna några år senare (Gunnarsson 2017). Vad jag däremot inte analyserat är presentationer i form av videor, vilka numera är vanligt förekommande.

Mitt forskningsproblem gäller hur jag ska analysera de aktuella videorna, och hur den analysen ska relateras till mina tidigare textanalyser. Jag hoppas på hjälp med detta vid kollokviet, som alltså blir ett arbetsseminarium. Mitt material är på engelska.

Gunnarsson, Britt-Louise. 2014. Business discourse in the globalized economy: The construction of an attractive workplace culture on the Internet. I: Discourse in Context, red. J. Flowerdew. London, etc.: Bloomsbury. S. 91-112.

Gunnarsson, Britt-Louise, 2017: Discourses in organizations and workplaces in the globalized economy. I: Discourse Studies – Ways and Crossroads, red. Karolina Bros & Grzegorz Kowalski. Frankfurt am Main: Peter Lang. S. 209-229.

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/