Slutventilering av Adrian Sangfelts avhandlingsmanuskript

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Granskare: prof. Lars-Olof Delsing, Lunds universitet
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium