Du-reformen i ljuset av 1900-talets reklamfilmer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Maria Fremer, fil.dr i nordiska språk vid Helsingfors universitet och språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk och Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 184716881
  • Föreläsning

Maria Fremer presenterar sin avhandling om hur svenskans tilltalsskick speglas i svenska reklamfilmer och vad en sådan undersökning kan bidra med vad gäller förståelsen av en av de stora förändringarna i svenskt språkbruk under 1900-talet.

Maria Fremer, fil.dr i nordiska språk vid Helsingfors universitet och språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, presenterar sin studie av tilltalsformer i svenska reklamfilmer. Huvudfokus ligger på 1950-, 1960- och 1970-talet och syftet är att bidra till förståelsen av du-reformen, som enligt den gängse uppfattningen skedde mycket snabbt, och framför allt innebar en övergång från ett komplicerat tilltalsskick med starka krav på titulering till ett allmänt duande. Undersökningen visar bland annat att tittaren kan tilltalas med både du och ni ända från början av genrens historia och fram till tiden för du-reformen. I och med du-reformen försvinner ni, och duandet breder ut sig, från de affektiva kontexter där det hela tiden förekommit, till de neutralt sakliga sammanhang som varit den typiska kontexten för tilltal med ni. Flera samtidiga förändringar i språket, samhället och kulturen kan iakttas i filmerna och förklaras genom begreppen demokratisering, informalisering, intimisering och samtalisering.