Högre seminarium: Hans Götzsche

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Hans Götzsche, Aalborg
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Östskandinavisk syntax ur historiskt perspektiv