TID-kollokviet: Yvonne Hallesson m.fl. – Förväntningar på elevers kritiska textkompetens i nationella läsförståelseprov

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Yvonne Hallesson, Saga Bendegard och Martina Zachiu
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Förväntningar på elevers kritiska textkompetens i nationella läsförståelseprov

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). Läs mer: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/