Högre seminarium: Karin Helgesson och Andreas Nord

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Karin Helgesson, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet och Andreas Nord, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0184716881
  • Seminarium

Form och funktion hos en central förvaltningsgenre: Det kommunala tjänsteutlåtandet som text

I den svenska demokratiska förvaltningen är tjänsteutlåtandet (ibland benämnt tjänsteskrivelse) en av de mest centrala genrerna, men också en genre som är ganska okänd för dem som inte själva arbetar inom kommunal eller regional förvaltning. Det rör sig om texter som utgör hela eller en del av underlaget när ärenden bereds i en politisk nämnd. Textens primära mottagare är (fritids)politiker – med högst varierande vana av utredande politiska texter – och texterna ska presentera ett ärende och dokumentera en bedömning eller utredning om sakfrågan utförd av en eller flera tjänstemän. I allmänhet ingår även ett beslutsförslag.

På seminariet presenterar vi en första skiss till ett projekt som ska utforska denna genre i kommunal förvaltning – hur den fungerar och hur den ser ut. Hur kan man förstå denna typ av texter som delar av maktutövning och demokratisk förvaltning? Vilken roll spelar genren i relation till andra genrer i det kommunadministrativa genresystemet? Är det en sammanhållen genre, eller finns det undergenrer? Är den enhetlig nationellt eller finns det lokala varianter? Hur förhåller de texter som faktiskt skrivs till lokala och nationella riktlinjer och rekommendationer som finns för den här typen av texter?

Ur ett mer kritiskt perspektiv är vi också intresserade av att utforska vilka strategier för att paketera information och legitimera bedömningar och ställningstaganden som görs i texterna. Kan man säga att genrens form i sig är en del av hanteringen av maktförhållanden inom beslutsprocessen?

Under seminariet kommer vi också att lägga fram ett antal exempel på texter för diskussion om konkreta analysmetoder.