Högre seminarium: Hanna Åkerström, slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Per Holmberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Telefon: 018-471 1275
  • Seminarium