Högre seminarium: Mikael Winninge. Stilistiska utmaningar vid översättning av nytestamentliga brev till modern svenska

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Mikael Winninge, Aili Lundmark och Jonas Holmstrand
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Telefon: 018-471 1275
  • Seminarium

Stilistiska utmaningar vid översättning av nytestamentliga brev till modern svenska.
Filipperbrevet med läsanvisningar kommer göras tillgängligt en vecka före seminariet.