TID-kollokvium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Carin Östman
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Telefon: 018-4711335
  • Seminarium

titel meddelas senare