Runråd 102. Sonia Pereswetoff-Morath: Nytolkning av Birka-amuletten.

  • Datum: –18.00
  • Plats: Kollokvium via zoom https://uu-se.zoom.us/j/63004736927
  • Föreläsare: Sonia Pereswetoff-Morath
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Föremålet, som kallas Birka-amuletten i runologisk litteratur, är ett litet kapselhänge av silver på 1,7 x 1,6 cm som hittades 1878 på Björkö, norr om Borg. Inskriften finns på föremålets baksida och tolkades 1937 av Arthur Nordén och av Otto von Friesen. Inga nya försök att tolka inskriften har gjorts sedan dess, men det finns en ny läsning från 2007 av Lisbeth Imer och Thorgunn Snædal.