Högre seminarium: Ulla Stroh-Wollin

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom & 16-0043
  • Föreläsare: Ulla Stroh-Wollin
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Barn, barnet eller þæt barn? Om bestämdhetsmarkering i tidiga nordiska texter

Att den suffigerade bestämda artikeln, som är utmärkande för de nordiska språken (jfr barnetbarnið), har uppstått under förlitterär tid är uppenbart, men det tar flera hundra år innan bruket något sånär motsvarar det som gäller idag. Den omarkerade formen (t.ex. barn) kunde alltså länge ges en definit tolkning. Ibland kan man i tidiga texter även möta ett artikelliknande bruk av demonstrativet þæn (jfr þæt barn). Det senare beskriver Elias Wessén som en påverkan från kontinentala varieteter på östnordiskt område. Men i själva verket saknas ordentligt belägg för en sådan slutsats.

Överlag är vår kunskap om bestämdhetsmarkeringens utveckling efter artikelns uppkomst tämligen begränsad, och inte minst saknas ett allmännordiskt perspektiv. Det försöker jag nu råda bot på med en studie av bestämdhetsmarkering av substantiv i texter från hela det nordiska språkområdet fram till ca 1300. Och frågorna är många: Kan man belägga regionala mönster i processen? Är utvecklingen samtidig över hela området eller ska man räkna med spridning från ett eller flera novationscenter? Vilken roll spelar demonstrativet þæn? etc. Dessutom: Skulle svaren på dessa frågor kunna användas för att tidsbestämma gamla texter?

 

Möjlighet finns att delta via Zoom på följande länk: https://uu-se.zoom.us/j/69017430073