Samtalslabb

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska Parken 16:1058
  • Föreläsare: Maria Johansson. Endast deltagande via zoom. Arbetsspråk svenska.
  • Webbsida
  • Arrangör: Samtalslabbet
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

Maria Johansson. Endast deltagande via zoom. Arbetsspråk svenska.

Mejla Maria Johansson (@nordiska.uu.se) om du vill delta så mejlar hon zoom-länk.