Högre seminarium i nordiska språk: Rickard Jonsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet genomförs via Zoom
  • Föreläsare: Rickard Jonsson, Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Humor på allvar

Humor på allvar

Syftet med seminariet är att presentera ett nystartat forskningsprojekt om humor och makt i vardaglig språkanvändning. Presentationen redogör för teoretiska utgångspunkter och hur vi tänker kring humor som ingång för analys av socialt samspel. Med utgångspunkt i Michael Billigs (2005) texter kan humor och skratt förstås som ambivalenta praktiker som både kan befästa och utmana social ordning. Genom humor möjliggörs dessutom ett samtalsutrymme där det kan uttalas som annars inte får sägas. Detta gör humorpraktiker till en tacksam ingång för att undersöka frågor om normer och tabun eller disciplinering och motstånd i social interaktion. Under seminariet presenteras dessa utgångspunkter för forskningsprojektet tillsammans med exempel från tidigare analyser av humor i klassrumsinteraktion och mediematerial.

Seminariet genomförs via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62987886198