Samtalslabb

  • Datum: –12.15
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65406554305
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Workshop

Adventsfika på distans.

Vi avslutar höstterminen med adventsfika på distans för att stämma av terminen som varit samt planera inför våren. Vi anpassar oss efter rektors riktlinjer och som det ser ut just nu är det nog att förvänta att vi får fortsätta med distansformatet ett tag till.

Fundera gärna på vad ni tycker har funkat bra och vad vi skulle kunna förändra. Om vi har tid vore det också fint om vi hann göra en liten runda då var och en får möjlighet att berätta kort om pågående analyser och samlingar som man kanske vill lägga fram på vårens labb.