Högre seminarium: Mittseminarium för Nina Begovic Jönsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom/Engelska parken
  • Föreläsare: Nina Begovic Jönsson (Uppsala universitet) och Jenny Rosén (Stockholms universitet)
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Halvtidsseminarium

Mittseminarium för Nina Begovic Jönsson. Diskutant: Jenny Rosén.