Högre seminarium: Kaius Sinnemäki

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - alt. Zoom
  • Föreläsare: Kaius Sinnemäki, Helsingfors universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Memet Aktürk-Drake
  • Seminarium

Linguistic system and sociolinguistic environment as competing factors in typological variation