Högre seminarium: Henning Årman

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Henning Årman, Stockholms universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Political corrections - language activism and regimentation among high school youth

Vid seminariet presenterar Henning Årman sin avhandling Political corrections - language activism and regimentation among high school youth som undersöker ungdomars förhandlingar om språkbruk. Avhandlingen är baserad på ett fältarbete på en innerstadsskola i Stockholm där elever var måna om att använda ett inkluderande språkbruk. Vardagsspråkets politiska aspekter diskuterades bland elever som också rättade varandra, och sig själva, om de använde ord som kunde uppfattas som problematiska. Presentationen kommer att beröra några av de teman som lyftes i elevernas diskussioner. Som till exempel huruvida det är ok att använda förortsslang som ett skämt om man själv inte kommer från förorten. Eller vad ordet 'queer' egentligen betyder och om det kan vara nedsättande att kalla någon 'queer'. Och kanske framförallt, vem har rätt att bestämma? Avhandlingen berör frågor om vardagsspråkets makt, men också frågor om makten över språket i ungas vardag.