Högre seminarium: Karin Senter - slutventilering

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65113032357
  • Föreläsare: Karin Senter, Uppsala universitet Granskare: Christina Hedman, professor, Stockholms universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Slutventilering av Karin Senters avhandlingsmanus med arbetstiteln ”Språkliga resurser hos flerspråkiga gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund”.

Granskare av avhandlingsmanuset är professor Christina Hedman, Stockholms universitet.