TID-kollokviet – Memet Aktürk Drake: Ett försök till kvantitativ textanalys av språkpolitiska styrdokument

  • Datum: –15.00
  • Plats: Stora seminarierummet (16-2041) i Engelska parken
  • Föreläsare: Memet Aktürk Drake
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Ett försök till kvantitativ textanalys av språkpolitiska styrdokument

Ett försök till kvantitativ textanalys av språkpolitiska styrdokument

I det här kollokviet vill jag presentera mitt försök att analysera språkpolitiska styrdokument med en möjligtvis innovativ kvantitativ analysmetod (istället för t.ex. mer traditionell diskursanalys). Forskningsfrågan som undersöks är hur eller på vilka grunder modersmålsundervisningen i skolan har motiverats i olika styrdokument i perioden 1974–2021 och hur dessa motiveringars sammansättning har förändrats över tid. Fokus kommer att ligga på analysmetoden och jag vill gärna få kommentarer om metodens lämplighet, styrkor och svagheter samt förbättringsmöjligheter, inte minst från forskare som har längre erfarenhet av textanalys av olika slag.