TID-kollokviet: Maria Johansson (hybridformat)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041) och Zoom
  • Föreläsare: Maria Johansson, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Att navigera i svåra myndighetsprocesser: Ett textseminarium om förklaringar i samtal till Kronofogdens kundservice

Att ha kontakt med Kronofogden, den statliga myndighet som arbetar med skulder, innebär att möta olika komplexa processer och regelverk som är omgivna av ett byråkratiskt språk. I telefonsamtal till myndighetens kundservice görs det ofta till handläggarnas uppgift att vägleda inringare genom olika processer genom att förklara dem. En myndighetsprocess som återkommer och som hanteras som särskilt svårt att förstå – och förklara – är s.k. betalningsförelägganden, som är krav som Kronofogden hjälper en annan instans att förmedla. För en som ringer in till Kronofogden ger en förståelse för den här myndighetsprocessen en viktig överblick över både den (privata) ekonomiska situationen och olika rättigheter respektive skyldigheter i ett visst ärende. Att förklara och vägleda i processer blir alltså en viktig del i handläggarnas språkliga servicearbete en betydelsefull pedagogiskt arbetsuppgift.

Vid kollokviet kommer vi att läsa och diskutera delar av ett analyskapitel, som handlar om hur förklaringar av processen för betalningsförelägganden görs och bemöts i samtal till Kronofogdens kundservice. Kapitlet är en del av min avhandling, där jag analyserar inspelade kundservicesamtal som ett språkligt, meningsskapande möte med samtalsanalys, Conversation Analysis. Jag kommer att inleda kollokviet med en övergripande introduktion, dels till avhandlingsarbetet, dels till det kapitel som vi ska läsa och diskutera delar av. Sedan vill jag öppna upp för diskussion kring analysutkastet, med fokus på de resurser som handläggare använder för att göra det svårbegripliga mer begripligt. Diskussionerna får gärna röra såväl kapitlets övergripande struktur och röda tråd som analyser av särskilda samtalsutdrag. 

Mejla mig, maria.johansson@nordiska.uu.se, för att ta del av textunderlaget och för att få närmare läsanvisningar. Jag ser gärna att man skummar igenom underlaget före seminariet, men om man inte hinner det får man gärna komma ändå, då kollokviet också kommer att röra särskilda samtalsutdrag som kan läsas och analyseras på plats. 

 

Det går att delta i kollokviet på plats (16-2041) eller via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/63740266873)

Mer information om kollokvieserien finns här: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/